Proiectarea și Autorizarea Căsuței din Povești

concept

Construirea propriului cămin, materializat sub forma unei case, reprezintă un vis pentru mulţi dintre noi. Cei care pot spera că visul le va deveni realitate într-un interval relativ scurt de timp, se avântă cu entuziasm în multitudinea de opţiuni. Prima problemă care se ivește, cel puţin pentru o vreme, constă în alegerea unui model. Vor fi analizate cu minuţiozitate şi cu un ochi critic, conştient de nevoile viitorilor locatari, proiecte de case dintre cele mai diverse: proiecte de case mici și ieftine, care să se adecveze unui buget modest sau proiecte de case mari, proiecte de case de lemn cu un aspect clasic sau retro sau, dimpotrivă, proiecte de case moderne, proiecte de case cu mansardă sau modele de casă cu etaj. Posibilităţile sunt, fără îndoială, nelimitate. Aici intervine arhitectul, care joacă un rol de mediator între vis și realitate.
Primul document de care aveţi nevoie pentru realizarea unei construcţii este Certificatul de Urbanism. Certificatul de urbanism este actul de informare prin care preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti sau primarii localităţilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

În continuare, trebuie să obţii Autorizaţia de Construcţie care să îţi permită să începi lucrările de execuţie. Vei obţine însă Autorizaţia de Construire abia după ce ai reuşit să faci rost de toate avizele pe care inginerul de urbanism le-a bifat în Certificatul de Urbanism. Va trebui ca împreună cu arhitectul să fie întocmite documentaţiile necesare obţinerii fiecărui tip de aviz în parte.

După ce toate cererile pentru avize au primit un răspuns favorabil, iar proiectantul a întocmit documentaţia completă, este timpul pentru obţinerea Autorizaţie de Construire. Proiectul de autorizare este, de fapt, documentaţia tehnică necesară pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru un proiect de casă. În momentul eliberării ei de către Primărie, Autorizaţia de construire este însoţită de Proiectul de autorizare depus în prealabil şi care, în această etapă, poartă o ştampilă cu un mesaj extrem de explicit: „Vizat spre neschimbare”. Așadar, eliberarea şi validitatea Autorizaţiei de construire este determinată de respectarea „angajamentelor” şi „prescripţiilor” înscrise în Proiectul de autorizare. Este important de mentionat ca aceasta autorizație condiționează beneficiarul să finalizeze construcția într-un timp limitat. La finalul realizării construcţiei, arhitectul proiectant trebuie să participe la recepţia clădirii sau să admită, semnând documentele prin care se arată aceasta, că proiectul iniţial a fost respectat întru totul. Dacă sunt sesizate modificări, firesc este să se demareze un nou proces de autorizare, iar beneficiarul proiectului este pasibil de amendă. Privind lucrurile din această perspectivă, devine, poate, şi mai clar, de ce este atât de important ca proiectul de casă dorit să fie discutat în detaliu cu arhitectul și inginerii, astfel încât, planul care stă la baza realizării lui, să reflecte deopotrivă dorinţele beneficiarului şi recomandările specialiştilor, pentru a se evita eventualele intervenţii ulterioare.